8:00 - 19:00

Program: Luni - Vineri

 

0722 362 313

Fax: 0241 660 566

Str. Siretului, Nr 26

Ap. 3, Constanta, Romania

Facebook

 

Drept Comercial

Avocat Adrian Olteanu > Drept Comercial

Dreptul comercial, este conceput ca un drept special aplicabil unor anumitor activităţi şi persoane, iar conţinutul său îl formează raporturile juridice patrimoniale care au caracter comercial (acte şi fapte de comerţ) şi în secundar acele raporturi nepatrimoniale care interesează activitatea comercială, în care comercianţii ca subiecte de drept privat, se găsesc unii faţă de alţii pe poziţii de egalitate juridică.

 

Concepţia clasică despre dreptul comercial a consacrat două sisteme de adoptare a legislaţiei comerciale care permit determinarea obiectului dreptului comercial:

 

1. Sistemul subiectiv, este sistemul potrivit căruia dreptul comercial este considerat ca avînd drept obiect normele juridice la care sunt supuşi comercianţii. Acest criteriu constă în a atribui prin lege caracter de acte comerciale, acele acte care sunt săvărşite de comercianţi cu titlu profesional. Din această perspectivă dreptul comercial reprezintă un drept profesional, aplicîndu-se numai persoanelor care au calitatea ce comerciant.

 

2.Sistemul obiectiv, este sistemul prin care dreptul comercial este considerat ca avînd drept obiect normele juridice aplicabile comerţului, adică acelor fapte, operaţiuni şi acte calificate drept fapte de comerţ, indiferent de persoana care le săvîrşeşte. Fapta de comerţ este noţiunea primordială iar comerciantul este noţiunea secundară.

Dreptul comercial reprezinta, prin urmare, un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorîte din actele şi operaţiunile considerate de lege ca fiind fapte de comerţ, precum şi raporturilor juridice la care participa persoanele care au calitatea de comerciant şi societăţile comerciale.

 

Insolventa si falimentul

 

Este total gresit a se pune semnul egal intre insolventa si faliment.

 

Insolvența societăților este acea stare a patrimoniului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe lichide și exigibile

 

Falimentul este un proces formal si voluntar al insolventei, care se aplica cu scopul lichidarii afacerii.

Sentinte

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.